Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

bardzodobrarada
Reposted fromgarstki garstki viajointskurwysyn jointskurwysyn
bardzodobrarada
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viajointskurwysyn jointskurwysyn
bardzodobrarada
bardzodobrarada
bardzodobrarada
6017 3c0b 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSzczurek Szczurek

December 04 2017

bardzodobrarada

Samotność to jest wtedy, kiedy każdy tramwaj jest dobry

— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viajointskurwysyn jointskurwysyn
bardzodobrarada
0606 5a23 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
bardzodobrarada

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viadzony dzony
bardzodobrarada
- dlaczego to zrobiłeś? - są dwa powody: 1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viajointskurwysyn jointskurwysyn
bardzodobrarada
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
bardzodobrarada
Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"
bardzodobrarada
1205 9e45
bardzodobrarada
4030 84b8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaPoranny Poranny
bardzodobrarada
5747 7913
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
bardzodobrarada
3724 297a

inappropriatewords:

zkhtr:

i need my space unless youre the right person then dont go anywhere

Why is this so accurate

Reposted fromgreggles greggles viajointskurwysyn jointskurwysyn
bardzodobrarada
6190 bc87
[jointskurwysyn]
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

November 29 2017

bardzodobrarada
6366 a475
Reposted fromcalifornia-love california-love
bardzodobrarada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl